Kurs: Technik dostępu linowego

Kurs skierowany do osób, które planują rozpocząć pracę na wysokości w dostępie linowym.

Podstawy prawne wykonywania prac alpinistycznych.Bezpieczeństwo robót szczególnie niebezpiecznych z naciskiem na prace na wysokości i w zbiornikach.Zajęcia praktyczne i teoria niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań w małym zespole.

Szkolenie dla osób pracujących lub rozpoczynających pracę na wysokości

Szkolenie BHP wstępne, okresowe i instruktaż stanowiskowy z nauką obsługi indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Szkolenie okresowe dla techników dostępu linowego.

Usystematyzowanie wiedzy i powtórzenie algorytmów postępowania w typowych zadaniach alpinistycznych. Omówienie aktualnych przepisów i przećwiczenie nowych technik.

Ratownictwo w małym i dużym zespole

Sprowadzanie poszkodowanego w miejsce bezpieczne przy użyciu technik linowych.Elementy udzielania pierwszej pomocy.Zakres kursu zależny od poziomu kursantów i założonych celów szkoleniowych.

SZKOLENIA

REALIZACJE

KONTAKT

O NAS

USŁUGI

sekulski.rws@gmail.com

+48 660 597 092

Prowadzimy również szkolenia on-line

RWS Jakub Sekulski

www.rwswysoko.pl

tel. +48 660 597 092

sekulski.rws@gmail.com